Możliwość przeżycia kilkudniowych rekolekcji indywidualnych  lub ośmiodniowych Rekolekcji Lectio Divina...
Szkoła Zakrystianów I etap Prowadzący: ks. Dominik Ostrowski, ks. Andrzej...
Rekolekcje kapłańskie Prowadzący: o. Szymon Hiżycki OSB   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY...
Sesja na rozpoczęcie Adwentu. Lectio Divina - „Pragnienie Słowa” Prowadzący:...
Rozważania liturgiczne z warsztatami garncarstwa - „W drodze do Źródła”...
Sesja - sakrament małżeństwa.   Prowadzący: ks. Dariusz Susek oraz Siostry...
Rekolekcje biblijno - liturgiczne z warsztatami pisania IKON Prowadzący: p....
Rekolekcje dla Neofitów w języku angielskim    „The journey with Christ...
Kontynuacja Szkoły Zakrystianów - Teologia Sakramentu Małżeństwa Prowadzący: Waldemar Jan...
To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE