Szkoła Zakrystianów: 

21 -27 września 2020 - wspomnienie