Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

Boże,  Ojcze Wszechmogący, Ty przez błogosławionego Michała Giedroycia uczysz nas pokornego trwania w Twojej obecności i spełniania rzeczy małych w wielki sposób. 

Za jego wstawiennictwem spraw, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem w Eucharystii, jak Maryja pod Krzyżem,

służyli braciom z cierpliwą miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Imprimatur

Kuria Metropolitalna w Krakowie 525/2019 z dnia 19.03.2019

+Jan Szkodoń, wik. gen.

 

MODLITWA za wstawiennictwem bł. Michała:

bł. Michał Giedroyć

Żył ok.1420-1485. Orędownik chorych i niepełnosprawnych. 

Pochodził z rodu kniaziów litewskich. Wstąpił do zakonu białych augustianów na Litwie. Wkrótce został wysłany do klasztoru św. Marka w Krakowie, gdzie pozostał do śmierci, 4 maja 1485 roku, pełniąc posługę zakrystiana.Cechowała go wierność podjętym obowiązkom, surowość życia i nabożeństwo do Chrystusa Ukrzyżowanego.

Tradycja mówi, że Chrystus przemówił do niego z krzyża słowami: "Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia". Głębokie ukochanie Boga i kontemplacja, a także własne kalectwo i cierpienie (przy chodzeniu podpierał się kulą z powodu bezwładnej nogi) było źródłem jego miłości do ludzi oraz wrażliwości na cierpienie i problemy innych.

Będąc głęboko zjednoczony z Chrystusem, otrzymał od Boga łaskę czynienia cudów: uzdrowił wielu chorych, znakiem krzyża i modlitwą wstrzymywał pożary, przepowiadał rzeczy przyszłe. Jako skromny brat zakonny stał się ojcem duchownym dla wielu, którzy przychodzili do świątyni, by prosić Go o modlitwę, radzić się, powierzać różne troski serca. 

Grób i relikwie bł. Michała znajdują się w kościele św. Marka w Krakowie.

 

Litania z wstawiennictwem

bł. Michała