Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

 "Boże Słowo a moje serce". 

Zapraszamy na weekend rekolekcyjny, w dynamice Lectio divina. Jest to czas w sprzyjających warunkach by się wyciszyć i otworzyć ucho i serce na Słowo Boga.

Jest to spotkanie ze Słowem Bożym w klimacie milczenia. Słuchamy Słowa, czytamy je, ale również Słowo czyta nam nasze własne życie i prowokuje nas do dialogu.

 
 
 
prowadząca: s. Anna Sudujko CHR
(nasza siostra, rekolekcjonistka, kierownik duchowy, przez wiele   lat zaangażowana w pracę formacyjną w naszej Wspólnocie.)
 
 
termin: 1-3 października 2021
 
 
adresaci:  Propozycja jest skierowana do wszystkich chętnych, którzy pragną spróbować głębiej słuchać Bożego Słowa, którzy chcą rozpoznawać przeszkody w słuchaniu Słowa i którzy chcą  po prostu pogłębić swoją więź z Bogiem. 
 
 
tematyka:  W czasie sesji uczestnicy będą wprowadzeni w metodę Lectio Divina i poszczególne jej  etapy:  
           –  (lectio (czytanie)
           – meditatio (medytacja)
           – oratio (modlitwa)
           – contemplatio (kontemplacja),
 
z możliwością rozmowy i towarzyszenia indywidualnego.

LECTIO DIVINA do Mk 4,1-20