BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Jednodniowe spotkania formacyjne dla młodzieży.
W programie każdego spotkania: dwie katechezy, spotkanie w grupach, Eucharystia, adoracja, obiad.
 

Tematy spotkań (dostosowane do wskazań KEP):
- Miłość Boża i sakrament chrztu
- Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania
- Duch Święty i sakrament bierzmowania

Prowadzący: siostry jadwiżanki
Adresaci: grupy zorganizowane z parafii
Termin: do ustalenia

DNI SKUPIENIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA