BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Cele rekolekcji:

- odkrywanie tajemnic Chrystusa
- wyjaśnianie  symboliki  obrzędów liturgicznych
- pogłębianie świadomości wiary
- budowanie więzi z Chrystusem
- nauka modlitwy osobistej i wspólnotowej (Liturgia Godzin)

Stałe punkty programu: Msza Święta, Liturgia godzin, konferencje, modlitwa w ciszy
 

Terminy dni skupienia:
12.01.2019 Krzyż na czole – poważna sprawa

09.02.1019 ,,Ochrzczony” czyli ,,wybrany” przez Boga 

09.03.1019 Wspólnota Kościoła w realiach życia

13.04.1019 Chrystus moja Woda Żywa. Sakrament pokuty i pojednania

11.05.2019 Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

 

Prowadzący: s. Jolanta Siemion CHR i Siostry jadwiżanki 

Adresaci: Osoby dorosłe, które pragną od podstaw poznać i pogłębić wiarę
 

D  N  I    S  K  U  P  I  E  N  I  A  -  Wierzę, bo chcę żyć

Jednodniowe spotkania formacyjne obejmujące: dwie katechezy, spotkanie w grupach, Eucharystię, obiad i adorację.


Tematy spotkań:
- Miłość Boża i sakrament chrztu
- Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania
- Duch Święty i sakrament bierzmowania
Prowadzący: s. Monika Guzek CHR i Siostry jadwiżanki
Adresaci: grupy z parafii
Termin: do ustalenia 
 

D  N  I    S  K  U  P  I  E  N  I  A  -  Dla kandydatów do bierzmowania