BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

DNI SKUPIENIA

DNI SKUPIENIA - ,,Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa” 


Czterostopniowy cykl rekolekcji wtajemniczenia chrześcijańskiego w formie dni skupienia,
które można potraktować indywidualnie lub połączyć w całość 

 

I stopień:  ,,Wejdźcie do Kościoła”

 

Cele rekolekcji:
- odkrywanie tajemnic Chrystusa
- wyjaśnianie  symboliki  obrzędów liturgicznych
- pogłębianie świadomości wiary
- budowanie więzi z Chrystusem
- nauka modlitwy osobistej i wspólnotowej (Liturgia godzin)

Stałe punkty programu: 
Msza Święta, Liturgia godzin; konferencje; modlitwa w ciszy

 

Terminy:
03.02.2018
Bóg wzywa wszystkich do nawrócenia

10.03.2018
Co to znaczy wierzyć?

07.04.2018
Bóg działa, przemawia i daje się
w sakramentach

12.05.2018
Czy chrześcijański znaczy święty?

02.06.2018
Wejście na drogę Chrystusa


Prowadzący: siostry jadwiżanki
Adresaci: Osoby dorosłe, które pragną od podstaw poznać i pogłębić wiarę

W przygotowaniu kolejne stopnie wtajemniczenia:
II stopień: Zostaliście wybrani (katechumenat ścisły)
III stopień: Odrodziliście się w Chrystusie (okres oczyszczenia i oświecenia)
IV stopień: Trwajcie w wierze (okres mystagogii)