BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

DNI SKUPIENIA

DNI SKUPIENIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA


Jednodniowe spotkania formacyjne obejmujące: dwie katechezy, spotkanie w grupach, Eucharystię, obiad i adorację.

Tematy spotkań:
- Miłość Boża i sakrament chrztu
- Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania
- Duch Święty i sakrament bierzmowania
Termin: do ustalenia 
Prowadzący: siostry jadwiżanki
Adresaci: grupy z parafii