Konwiwencja Neokatechumenatu z Ostrowca Świętokrzyskiego

W ubiegłym tygodniu gościliśmy grupę neokatechumenalną z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przyjechali do nas ze swoimi katechistami, którzy pośredniczyli w przekazaniu treści

od Kiko Arguello - współinicjatora Drogi Neokatechumenalnej.

Pierwsza wspólnota Neokatechumenatu powstała w Palomeras Altas, kiedy Kiko

wraz z Carmen Hernandez zamieszkał pośród ubogich. Ksiądz Fernes Schrerer zapoznał ich z odnową liturgiczną Drugiego Soboru Watykańskiego.

Po 40 latach pracy w różnych krajach, Neokatechumenat został oficjalnie zatwierdzony przez Jana Pawła II, otrzymując statuty. 

 

26 października 2018