REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Sakrament święceń. Spojrzenie wstecz, nabranie sił na dalszą drogę.

Atmosfera modlitwy i ciszy; profesjonalnie przygotowane konferencje głównie w tematyce Biblii i Liturgii; kameralne grono; dobre warunki lokalowe pomagają w przeżyciu rekolekcji

 

Termin: 23 - 26 XI 2020

Prowadzący: o. Tomasz Grabowski OP

Adresaci: kapłani

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz