Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

01 marca 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwołany dzień skupienia 
09 marca 2019 r.

Przejdź do strony tematycznej