BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 

Jezus i Piotr - formacja "Skały"
Termin: 19-22 listopada 2018
Prowadzący:  Ks. Krzysztof Kralka SAC
Adresaci: kapłani

 

ks.Krzysztof Kralka SAC - rekolekcjonista, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Moderator Generalny Wspólnoty "Przyjaciele Oblubieńca" (obecnie już ok. 8,5 tys. członków w kraju i za granicą). Ks. Krzysztof jest znanym formatorem prowadzącym ćwiczenia kapłanom i siostrom zakonnym oraz autorem wielu publikacji ewangelizacyjnych i formacyjnych. Na uwagę zasługują ponadto jego rekolekcje dla młodzieży głoszone w Wielkim Poście w Radio Maryja. Prowadzone przez niego msze, spotkania, modlitwy, a także głoszone kazania gromadzące rzesze ludzi.