BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Sakrament święceń. Spojrzenie wstecz, nabranie sił na dalszą drogę. Atmosfera modlitwy i ciszy; konferencje głównie w tematyce Biblii i Liturgii; kameralne grono; dobre warunki lokalowe pomagają
w przeżyciu rekolekcji
Termin: 23 - 26 XI 2020
Prowadzący: o. Tomasz Grabowski OP
Adresaci: kapłani

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE