Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

termin:               27 - 31 lipca 2022,

miejsce:             Zawichost - Ośrodek Formacji Liturgicznej,

prowadzący:   Siostry Jadwiżanki Wawelskie, 

                              ks. Rafał Kobiałka

koszt:                  400zł 

                                              (Jeśli kogoś nie stać nie blokuje to przyjazdu.)

 

 

Rekolekcje rozeznaniowe

"O Tobie mówi moje serce: szukaj Jego oblicza"

ZŁOSZENIE

PLAN REKOLEKCYJNY

Dzień przyjazdu 27.07

16:30/17:00 przyjazd

18:00 Eucharystia w kaplicy Ośrodka Formacji Liturgicznej

Kolacja

20:00 spotkanie wprowadzająco-organizacyjne (czytelnia)

Wprowadzenie do medytacji

Adoracja (30 min)

28-30.07

08:00 jutrznia - kościół

Medytacja

09:00 śniadanie

10:00-10:30 konferencja

śpiew

11:00 Eucharystia - kościół

13:00 obiad

15:30 spotkanie w grupach

kawa i dzielenie

17:30 nieszpory - kościół

18:00 kolacja

19:30 adoracja

(możliwość rozmów indywidualnych)

20:30 wprowadzenie do medytacji

Kompleta

Dzień wyjazdu 31.07

08:00 jutrznia - kościół

Medytacja

09:00 śniadanie

10:00 konferencja

10:30-11:30 adoracja

12:00 Eucharystia w parafii

13:00 obiad

Rozjazd

 

  • posiłki, konferencje, praca w grupach - czytelnia
  • wprowadzenia do medytacji, adoracja, kompleta - kaplica OFL

 

 

 

 

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego, brewiarza oraz notatnika.

W razie potrzeby na miejscu będzie możliwość pożyczenia Pisma Świętego i brewiarza.