BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE INDYWIDUALNE

 

Lectio divina z towarzyszeniem (we współpracy z CFD w Krakowie)
W cyklu „cztery Ewangelie jako cztery etapy  dojrzewania chrześcijańskiego”.
Rekolekcje ze św. Markiem,
św. Mateuszem, św. Łukaszem
i św. Janem


Terminy: do ustalenia