BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

SESJE

Sesja - "Niech moją i waszą ofiarę przyjmie Bóg Ojciec Wszechmogący"

 

Wokół tajemnicy sakramentu kapłaństwa i kapłaństwa powszechnego, czyli jak być w swoim życiu kapłanem i ofiarą miłą Bogu.
Termin: 22-24 czerwca 2018 
Prowadzący: Ks. Dariusz Susek oraz siostry jadwiżanki: 
s. Marzena Władowska, s. Ewa Kopiec oraz s. Agnieszka Ziemińska