BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

SESJE

Sesja - ,,Prezent dla chrześniaka” 


Sesja wyjaśniająca symbolikę obrzędu Chrztu Świętego oraz podstawy wiary chrześcijańskiej 
Termin: do ustalenia 
Prowadzący: siostry jadwiżanki
Adresaci: rodzice, rodzice chrzestni; wszyscy zainteresowani