OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

 

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

 

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

 

 

 

Spotkania formacyjne dla osób posługujących w przestrzeni sakralnej, w szczególności: zakrystianów, asystentów,
a także florystów i osób zainteresowanych tematyką.
 

 

W programie: konferencje tematyczne, modlitwa wspólna i indywidualna; warsztaty układania kwiatów;

spotkania w kameralnym gronie, możliwość wymiany doświadczeń. Szkoła objęta jest patronatem Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie. Uczestniczenie w zajęciach jest potwierdzone zaświadczeniem.

 

 

K u r s   p o d s t a w o w y

Termin: 21 - 26 IX 2020

Prowadzący: ks. Dominik Ostrowski, ks. Andrzej Rusak, ks. Dariusz Sidor, ks. Stanisław Mieszczak SCJ,               

s. Iwona Kopacz PDDM, Małgorzata Kuś, Jarosław Kuś, s. Anna Hyszko CHR

Adresaci: zakrystianie, floryści, wszyscy zainteresowani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW

W Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście

od 21-26 września 2020

 

 

Poniedziałek 21.09.2020

 

17.00 Msza święta z homilią
18.00 kolacja
Wprowadzenie w dynamikę Szkoły
19.00 konferencja – s. dr Anna Hyszko CHR, Duchowość zakrystiana
20.30-21.00 Adoracja Chrystusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie


 

Wtorek 22.09.2020


 9.00 - 11.30 – konferencja – ks. dr hab. Dominik Ostrowski, Historiozbawczy wymiar liturgii
12.00 – Msza święta z homilią
15.00 - 17.00 – konferencja – Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, Teologia roku liturgicznego.


 

Środa 23.09.2020


9.00 - 11.30 – konferencja – Ks. dr Dariusz Sidor, Przestrzeń liturgiczna. Paramenty liturgiczne
11.30 – Msza święta z homilią
12.30 obiad
13.30 –wyjazd do Sandomierza
14.00 – 15.00 Ks. dr Dariusz Sidor, Posługa w przestrzeni Liturgicznej
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – kawa
16.00 -17.30 – Ks. mgr Andrzej Rusak, Sztuka liturgiczna a sztuka religijna.

Konserwacja naczyń, szat liturgicznych i dzieł sztuki

(zajęcia w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu)


 

Czwartek 24.09.2020


9.00 - 11.30 – konferencja – Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, Księgi liturgiczne i szaty liturgiczne
12.00 – Msza święta z homilią
13.00 obiad
15.00 - 17.00 – konferencja – s. dr Iwona Kopacz PDDM –

Ogólne Wprowadzenie do Mszału rzymskiego,

Kalendarz liturgiczny i Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych.
17.30 Nieszpory
18.00 kolacja
zajęcia warsztatowe –

pranie i prasowanie (puryfikaterz, korporał...),

składanie szat, przygotowanie ksiąg liturgicznych
21.00 – 21.30 Adoracja Chrystusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie

(możliwość spowiedzi)


 

Piątek 25.09.2020


9.00 - 11.30 – konferencja i elementy warsztatów – mgr inż. Jarosław Kuś,

Jak pielęgnować i odpowiednio przechowywać rośliny?

Jak dbać o kwiaty i rośliny ozdobne?

Sposoby przedłużania żywotności kwiatów ciętych i zieleni.

Teoria barw i kompozycji w dekoracjach
12.00 – Msza święta z homilią
15.00-17.00 – warsztaty – Małgorzata Kuś, Miejsce kompozycji kwiatowych w kościele.
Przygotowanie kwiatów i roślin do kompozycji - symbolika, kolor, wielkość, proporcja
19.00 Prezentacja i omawianie kompozycji kwiatowych


 

Sobota 26.09.2020


7.30 Msza Święta
8.30 śniadanie
Podsumowanie zajęć.
10.00 Zakończenie

Uwagi dla Uczestników zajęć :
Prosimy o przywiezienie materiału fotograficznego

związanego z własnymi realizacjami dotyczącymi
kwiatów w kościele i fartucha do pracy warsztatowej.

Narzędzia do pracy warsztatowej zostaną udostępnione.

Na miejscu istnieje też możliwość zakupienia narzędzi florystycznych typu:

sekator, nożyk, kotwica, gąbka itp.


Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest podstawą do wydania zaświadczenia.

 

 

 

 

D z i e ń   s k u p i e n i a  zakrystianów diecezji sandomierskiej:

Termin: 17 marca 2020

Prowadzący: ks. Przemysław Pałacha, s. Anna Hyszko CHR

Adresaci: zakrystianie

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW