BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Formacja podstawowa
 

Tygodniowe spotkania formacyjne połączone z warsztatami układania kwiatów 
Termin: 1-6 września 2019
Prowadzący: ks. Dominik Ostrowski, ks. Andrzej Rusak, ks. Dariusz Sidor, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Małgorzata Kuś, Jarosław Kuś, s. Anna Hyszko CHR
Adresaci: zakrystianie, floryści, wszyscy zainteresowani

SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW