Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE INDYWIDUALNE...

czytaj więcej...

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

Formacja katechumenalna

Liturgia Godzin 

Rok Liturgiczny

Chorał gregoriański

JAKO SIOSTRY ZE ZGROMADZENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ SŁUŻEBNIC CHRYSTUSA OBECNEGO

przez działalność w OFL chcemy pomagać ludziom w pogłębieniu wiary świadomej oraz odnajdywaniu Chrystusa żyjącego w liturgii Kościoła.

ZAPRASZAMY NA:

- SESJE REKOLEKCYJNE

- POBYTY INDYWIDUALNE  (z możliwością towarzyszenia i rozmowy)

- POBYTY GRUPOWE

NA NASZEJ STRONIE:

- publikujemy teksty i nagrania własne

- polecamy sprawdzone, wartościowe źródła zebrane tematycznie

- dzielimy się myślą teologiczną naszego założyciela bpa Wacława Świerzawskiego, wybitnego liturgisty i mystatgoga

»  CZYM SIĘ ZAJMUJEMY «

JAKO SIOSTRY ZE ZGROMADZENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ SŁUŻEBNIC CHRYSTUSA OBECNEGO

przez działalność w OFL chcemy pomagać ludziom w pogłębieniu wiary świadomej oraz odnajdywaniu Chrystusa żyjącego w liturgii kościoła.

 

ZAPRASZAMY NA:

- SESJE (aktualnie online),

- POBYTY INDYWIDUALNE (z możliwością towarzyszenia i         rozmowy)

- POBYTY GRUPOWE

 

NA NASZEJ STRONIE:

- publikujemy teksty i nagrania własne

- polecamy sprawdzone, wartościowe źródła zebrane tematycznie

- dzielimy się myślą teologiczną naszego założyciela bpa Wacława Świerzawskiego, wybitnego liturgisty i mystatgoga

» CZYM SIĘ ZAJMUJEMY «

Sesje - ONLINE

»  WYDARZENIA, które tworzymy:

» COŚ DLA DUCHA czyli treści na temat: 

»  WSPÓŁPRACA: 

Fundacja "Powrót"

Biblia i Liturgia

Szkoła Zakrystianów

» NASZE AKTUALNOŚCI

Rekolekcje i dni skupienia

»  POLECAMI: 

Sakramenty

24 września 2022
„Czyś słyszał kiedyś, żeby rzeźbiarz powiadał: «Z tej bryły kamienia wydobędę piękno»? Byłoby to oszustwo pustego liryzmu, produkcja tandety. Prawdziwy artysta powie: «Z tego kamienia staram się wydobyć coś, co
17 września 2022
„Żaden sługa nie może dwom panom służyć” (Łk 16, 13a). Te słowa Chrystusa można odnieść do wielu sytuacji życiowych. Można je także wziąć za nić przewodnią dla refleksji nad niezwykle
10 września 2022
Wśród wielu zmian, w których uczestniczymy, zmian tworzących naszą codzienność, jedna jest szczególnie ważna. Dotyczy ona wzajemnej relacji Kościoła i Państwa. Nazywaliśmy to: tiara i korona, sacerdotium et imperium. I