Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

03 stycznia 2018

Sesja - sakrament małżeństwa.
 

Prowadzący: ks. Dariusz Susek oraz Siostry jadwiżanki:
s. Marzena Władowska, s. Ewa Kopiec, s. Agnieszka Ziemińska

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

23 - 25 czerwca

Przejdź do strony tematycznej