,,Brewiarz złap"

Liturgia Godzin dla początkujących

"Ewangelia drogą nawrócenia"

"Wcielamy Słowo"

"Od wschodu do zachodu słońca"

- o jutrzni i nieszporach

Sesje w 2022 / 2023 roku

,,Oczyszczeni i ożywieni przez Boga

– czyli szerzej o spowiedzi”

"Rok Liturgiczny drogą z Chrystusem."

O tajemnicy Chrystusa w Roku Liturgicznym - cykl

 

"Siła kobiecości"

 

Sesje w 2020 / 2021 roku

Sesje w 2021 / 2022 roku

,,Chrzest Święty.

- pakiet na życie i wieczność.”

,,Brewiarz i Biblia.  

- o wzajemnym przenikaniu Biblii i liturgii”

"Śpiewajmy mądrze"

Adwentowa "reko - lekcja."

O paschalnym wymiarze Adwentu

Sesje - ONLINE

OSOBA PROWADZĄCA:

s. Jolanta Siemion CHR

DATA i CZAS:

 

28 i 29.XI.2020 

w godzinach od 10.00 do 13.00

 

ADRESACI: Wszyscy, którzy:

  • chcą się modlić i szukają odpowiedniej dla siebie formy

  • słyszały o modlitwie brewiarzowej, ale nie potrafią zacząć jej praktykować 

  • modlą się brewiarzem i chcą głębiej wniknąć w istotę tej modlitwy 

 

TEMATYKA

 

  • Liturgia Godzin jako modlitwa samego Chrystusa

  • Struktura LG – wskazówki praktyczne

  • Charakterystyka LG

  • LG jako przedłużenie Eucharystii

  • Wspólna modlitwa

,,Brewiarz złap"

Liturgia Godzin  

dla początkujących

OSOBA PROWADZĄCA:

s. Anna Kotyra CHR

DATA i CZAS:

 

18.12.2020 

w godzinach od 19.30 do ok. 21.00 

ADRESACI: 

 

Wszyscy zainteresowani

 

TEMATYKA

W tym spotkaniu chcemy dotknąć istoty naszego oczekiwania i tajemnicy przychodzenia i obecności Boga w naszym życiu.

,Adwentowa reko - lekcja.

Paschalny wymiar Adwentu

OSOBA PROWADZĄCA:

s. Tereza Huspekowa CHR

DATA i CZAS:

 

09.01.2021 (sobota)

w godzinach 

od 10.00 do 13.00 

ADRESACI: 

 

Wszyscy, którzy chcieliby modlić się liturgią godzin korzystając z melodii gregoriańskich i szukają inspiracji, jak zacząć

 

TEMATYKA

 

Znaczenie śpiewu w liturgii w ogóle.

Wprowadzenie do podstaw chorału gregoriańskiego,

Praktyczne wskazówki wraz z propozycją melodii.

,,Śpiewajmy mądrze.  

Podstawy śpiewu gregoriańskiego

          w modlitwie brewiarzowej"

SESJE ONLINE

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

Kontakt 

 

Nasze sesje mają na celu:

- zwrócenie uwagi na poruszane zagadnienia jako istotne dla rozwoju życia chrześcijańskiego  

- pomoc osobom zainteresowanym w zdobyciu podstaw w podanym zakresie,

- pomoc w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy w podanym zakresie

- ukierunkowanie w dalszym rozwoju

​Sesje odbywają się online; są prowadzone przez siostry jadwiżanki lub zaproszonych gości.

​Warunkiem uczestnictwa w danej sesji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

Jeżeli tematyka, którejś sesji Cię zainteresowała przewidujemy możliwość jej powtórzenia lub ich modyfikację w zależności od potrzeb osób zainteresowanych. W tej sprawie skontaktuj się za pomocą formularza klikając ikonkę obok

Warunki szczegółowe do ustalenia przez sekretariat OFL

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz