Przejdź do strony tematycznej

3 - 5 marca 2017. Sesja na rozpoczęcie Wielkiego Postu

Rozważania liturgiczne z warsztatami garncarstwa - „W drodze do Źródła”
Prowadzący: ks. Bogusław Migut, p. Piotr Skiba

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

02 stycznia 2018

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz