Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

04 stycznia 2018

Rekolekcje biblijno - liturgiczne z warsztatami pisania IKON
Prowadzący: p. Michał Bogucki, ks. Robert Utnik


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

REKOLEKCJE ODWOŁANE

3 - 9 lipca

Przejdź do strony tematycznej