Przejdź do strony tematycznej

Dzień skupienia Rycerzy Kolumba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 kwietnia 2017

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz