Przejdź do strony tematycznej

Rekolekcje indywidualne

Możliwość przeżycia kilkudniowych rekolekcji indywidualnych 
lub ośmiodniowych Rekolekcji Lectio Divina (we współpracy z CFD w Krakowie)
- w cyklu „cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”: 
Rekolekcje ze św. Markiem, św. Mateuszem, św. Łukaszem, św. Janem.
Istotą rekolekcji jest modlitwa Słowem Bożym oparta na wielowiekowej praktyce
lectio divina: lectio - meditatio - oratio - contemplatio.
Uczestnik wprowadzany jest (przez konferencje odsłuchiwane z kaset)
w spotkanie ze Słowem Bożym. Przeżywanie na osobistej modlitwie,
w pełnym milczeniu z indywidualnym towarzyszeniem.
Terminy do ustalenia: s. Anna Hyszko CHR +48 603 782 447

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

01 stycznia 2017

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz