Hymny są rodzajem poezji. Poezja z natury wyraża to, z czym sobie ,,nie radzi” proza. Ale czasem poezja zatrzymuje na swojej pięknej formie, a merytoryczna treść umyka niepostrzeżenie.  

 

Dla scalenia tych dwóch rzeczywistości obecnych w codziennej modlitwie Kościoła proponujemy krótkie komentarze do hymnów adwentowych w Liturgii Godzin: 

Są one: 

- zwróceniem uwagi na głębokie treści teologiczne, które poprzez codzienną celebrację mają pogłębiać w nas wiarę;

- przypominają, czym jest czas Adwentu; 

- są przede wszystkim modlitewną refleksją i zachętą do jej kontynuacji we własnym sercu… 

Adwentowa Liturgia Godzin 

 

komentarze do hymnów

POLECAMY 

ADWENT

 Adwent w Liturgii

 Nawigator po adwencie

 Lektura na Adwent

PROPONUJEMY JESZCZE:

Adwentowe Hymny Liturgii Godzin

Trzy wymiary przychodzenia Pana

 • Narodzenie Jezusa Chrystusa jako Człowieka dokonało się ponad 2000 lat temu i jest to fakt historyczny, który zmienił na zawsze dzieje świata. Kościół nie odgrywa aktualnie roli Izraelitów czekających na Mesjasza.

 • Adwentowe oczekiwanie Kościoła na przyjście Pana ma znaczenie głębsze trzy wymiary:

►pierwszy wymiar:

Chrystus przyszedł przed wiekami w Ciele, narodził się z Maryi Panny, a my – uczestnicząc w liturgii mamy szansę stać się tego ,,naocznymi świadkami”. Przez Adwent pragniemy się tak przygotować, wyczulić zmysły i duszę, by to wydarzenie, wydarzenie Narodzenia Pańskiego nie umknęło naszej uwadze.

Dzięki ziemskiej liturgii Kościół może uczestniczyć w liturgii niebieskiej, w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i co roku dzięki Słowu Boga coraz głębiej ją poznawać i się nią zachwycać.

►drugi wymiar:

Kościół czuwa i czeka na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale (zwane PARUZJĄ) – zgodnie z Jego obietnicą i nakazem czuwania.

►trzeci wymiar:  

Chrystus nieustannie przychodzi do swego Kościoła w Eucharystii. Daje się jako pokarm, byśmy mogli wytrwać w Jego nauce i w Nim do czasu Jego przyjścia w chwale.

Adwent jest czasem uciszenia i wyczulenia serca, by Go rozpoznać w znaku Chleba tak, jak przed wiekami pasterze rozpoznali Boga w małym Dziecku.

Adwent jako OCZEKIWANIE

 

 • Ogólnie wiadomo, że Adwent poprzedza Boże Narodzenie i jest oczekiwaniem właśnie na te święta – czyli na co?

 • To ważne, by określić, co rozumiem tu i teraz pod pojęciem ,,Boże Narodzenie” i zadać pytanie: ,,Czy to mi wystarczy”?

 • ​Obowiązkiem chrześcijanina jest oczekiwanie na przyjście Boga, który już raz przyszedł na świat (zapowiedziany przez proroków) i zanim wstąpił do Nieba, obiecał ponowne przyjście.

 • Wypełnienie obietnic Bożych jest pewne, bo Bóg na przestrzeni wieków okazał wierność swoim obietnicom. A więc oczekiwanie adwentowe jest w pełni uzasadnione.

 • Żeby naprawdę czekać na Boga, trzeba Go pragnąć. Trzeba uznać swój niedosyt, brak, tęsknotę za Nim.​

 • Bez odkrycia w sobie tej pustki, niewystarczalności i bezradności nie ma Adwentu. Głęboka radość z tego, że Bóg przyjdzie, staje się wątpliwa, a człowiek traci z oczu najważniejszy cel swojego życia.

 • Człowiek sam z siebie nie jest w stanie wypełnić swojego czasu umiejętnym czekaniem na Boga. Potrzebuje pomocy Kościoła: słuchania Bożego Słowa oraz uczestnictwa w obrzędach.

 

 

DOBRY ADWENT 

to dobry rok, a może nawet całe życie...

Adwent jako POCZĄTEK

 • Adwent jest początkiem roku liturgicznego.

 • ​​Każdy początek to szansa na to, by zacząć coś od nowa, zacząć myśleć głębiej i próbować postępować mądrzej niż rok temu.

 • ​​,,Na początku było Słowo” (por. J 1,1-3) – czyli Chrystus ukryty przed wiekami w Bogu Ojcu. – On jest początkiem również każdego istnienia. Mądrością jest szukanie tego Początku i na Nim budowanie. Każdy inny początek będzie złym fundamentem i bez Niego – bez Chrystusa i Jego nauki – wszystkie, choćby najpiękniejsze budowle, legną w gruzach.​​

 • W Adwencie poszukajmy Początku - Osoby Jezusa Chrystusa i spróbujmy zobaczyć CEL, do którego On nas chce zaprowadzić. ​

 • ​Wiemy, że nasze życie zaczyna się na ziemi, ale po śmierci się nie kończy, lecz zmienia. Więc życie na ziemi samo w sobie jest rodzajem Adwentu, który ma nas przygotować na wielkie świętowanie w wieczności. Od jakości przygotowania zależy nasze wieczne świętowanie.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz