Adwentowe hymny w Liturgii Godzin

 

Hymny są rodzajem poezji. Poezja z natury wyraża to, z czym sobie ,,nie radzi” proza. Ale czasem poezja zatrzymuje na swojej pięknej formie, a merytoryczna treść umyka niepostrzeżenie.  

 

Dla scalenia tych dwóch rzeczywistości obecnych w codziennej modlitwie Kościoła proponujemy krótkie komentarze do hymnów adwentowych w Liturgii Godzin: 

 

Są one: 

- zwróceniem uwagi na głębokie treści teologiczne, które poprzez codzienną celebrację mają pogłębiać w nas wiarę;

- przypominają, czym jest czas Adwentu; 

- są przede wszystkim modlitewną refleksją i zachętą do jej kontynuacji we własnym sercu… 

 

 

 

J. Kirk Richards Zwiastowanie

 

ADWENT - Liturgia Godzin

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz