Z dokumentów kościoła

30 lipca 2021

Aspekty Prawne, Które Należy Uwzględnić 
Przy Rozeznawaniu Możliwości Bierzmowania 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

1. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) stanowią integralną całość i są fundamentem życia chrześcijańskiego. Przez uczestnictwo w tych sakramentach człowiek w coraz większym stopniu osiąga skarby życia wiecznego i postępuje w kierunku doskonałej miłości. 

(KKK 1212; KKK 1233; KKK 1306)

 


2. Obrzęd namaszczenia krzyżmem świętym podczas chrztu dzieci w zwyczaju Kościoła
rzymskiego zapowiada drugie namaszczenie – sakrament bierzmowania, który dopełnia
namaszczenie chrzcielne.


(KKK 1242)


3. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.


(KKK 1285)


4. Zdolnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był
jeszcze bierzmowany.


(KKK 1306; KPK, kan. 889)


5. Zwyczaj łaciński podaje jako odpowiedni czas do przyjęcia sakramentu bierzmowania - ,,wiek rozeznawania”, jednak osiągnięcie wieku rozeznawania nie jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia tego sakramentu. Prawo uwzględnia poważne przyczyny, dla których warunek ten może być zmieniony, a nawet pominięty, ponieważ ,,Kościół chce (…), by żadne z jego dzieci, nawet najmniejsze, nie odchodziło z tego świata nie udoskonalone przez Ducha Świętego darem pełni Chrystusa.”


(KKK 1314; KPK, kan. 891)


6. Tak więc w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, roztropność i logika nakazuje, by indywidualnie określić ,,wiek rozeznawania” danej osoby i pozwolić przyjąć sakrament bierzmowania według miary jej możliwości rozwoju, ponieważ łaska chrztu (jak również bierzmowania) jest łaską darmowego i niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje ona
,,potwierdzenia”, by stać się skuteczną.


(KKK 1308)


7. W kościele łacińskim z powodów duszpasterskich oddziela się sakrament bierzmowania od
sakramentu chrztu (udzielanego zazwyczaj w wieku niemowlęcym) i wyznacza się na późniejszy czas, aby głębiej wpoić wiernym pełne posłuszeństwo Chrystusowi i nauczyć ich świadectwa wiary. Należy jednak przedsięwziąć środki ostrożności, aby w razie niebezpieczeństwa śmierci, albo poważnych trudności innego rodzaju (a tym jest właśnie niepełnosprawność intelektualna), osoby otrzymały bierzmowanie nawet przed dojściem do używania rozumu i nie zostały pozbawione łaski sakramentalnej. (Obrzędy bierzmowania. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, pkt 11). 


Opracowanie: s. Jolanta Siemion CHR

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz