Przejdź do strony tematycznej

Cel wszystkich sakramentów

Cel wszystkich sakramentów

Odejście od katechizmowego układu katalogu sakramentów, w którym na  pierwszym miejscu wymieniany jest chrzest, i rozpoczęcie serii katechez  mystagogicznych od Eucharystii jest zamierzone. Akcent pada na „gorejące  centrum” wszystkich sakramentów, na Prasakrament,  na Chrystusa  obecnego „prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie" (Sobór Trydencki) w  Najświętszym Sakramencie. Wszystkie pozostałe sakramenty albo  do Eucharystii prowadzą, albo z niej wypływają. Tym samym w niej  mają swoje rzeczywiste i teologiczne dopełnienie. Kto chce poznać prawdę  poszczególnych sakramentów, musi je odczytywać w relacji do  Eucharystii. Kto chce żyć prawdą sakramentów, musi je ożywiać  Eucharystią. 

Kiedy w Kościele praktykowano chrzest dorosłych, te powiązania były  widoczne w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia: od chrzcielnicy  prowadzono neofitów przez bierzmowanie do Stołu Chleba. Dziś, kiedy  chrzest przyjęty w niemowlęctwie nie jest owocem własnej,  dojrzałej decyzji wypływającej z umotywowanego wyboru, ale opiera się na  wierze rodziców i wierze Kościoła, świadome odkrycie Chrystusa  obecnego w sakramentach następuje praktycznie dopiero w czasie  Pierwszej Komunii świętej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania i innych  sakramentów jest chronologicznie późniejsze, odczytuje się je więc także przez  przyjęty wcześniej sakrament Eucharystii. 

Fragment z książki ,,Chrzest” bp Wacław Świerzawski s. 15

 

15 marca 2021

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz