Przejdź do strony tematycznej

Chrzest - kluczem do Eucharystii

Nie odkryje konieczności życia Eucharystią ten, kto nie zrozumie sakramentu  chrztu. Kościół od wieków łączył chrzest z Mszą świętą.  Może nie było  to tak wyraźne, jak w naszych czasach, ale zawsze pokropienie wodą  święconą na początku Mszy świętej było nawiązaniem do chrztu. Dzisiaj, żeby jeszcze bardziej ten związek ludziom ukazać,  udziela się chrztu  w czasie Mszy świętej. Podczas chrztu bowiem narodziliśmy się do  nowego życia.  Jest to rzecz niepojęta dla człowieka, który nie ma wiary.  Zaczęło w nas kiełkować życie nowe. Życie inne, aniżeli to, które dąży do śmierci  i kiedyś w proch się rozsypie.

Jak to życie dążące do śmierci karmimy zwykłym chlebem, tak  życie nowe karmimy Chlebem z ołtarza.  Analogia jest tak wyraźna i tak prosta, że nie rozumie jej tylko ten, kto nie ma wiary, lub ten, kto ma złą wolę.  To, co Chrystus powiedział: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może  wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5), ma swoją kontynuację w dalszych słowach  Pana: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie  mieli życia w sobie” (J 6, 53). 

Na nic ludzka mądrość, na nic wszelkie sofizmaty i teorie – to wszystko jest  ucieczką od decydującego wyboru.  Iluż bowiem ludzi ucieka dzisiaj przed  Chrystusem! Uciekają w rozrywkę, w przyjemność, uciekają w  grzech i odwracają się od źródła Życia, od Prawdy, a tym samym  od swojej pełni i sensu życia. A Chrystus jest i czeka.  To wszystko jest  w Chrystusie. Ci, którzy Go dziś nie chcą widzieć i znać, kiedyś Go jednak  spotkają – wtedy, kiedy On sam zbliży się do nich jako Sędzia sprawiedliwy. W  momencie śmierci popatrzy w oczy i zapyta: co zrobiłeś z życiem? Karmiłeś  to ciało, które szło ku śmierci, ale zaniedbałeś nowego człowieka,  narodzonego na chrzcie dla życia wiecznego.  Człowiek będzie wtedy  robił uniki, będzie się usprawiedliwiał i wymawiał – ale czy potrafi? Ta ostatnia  konfrontacja będzie tak poważna, jak poważne jest całe życie. 

Fragment z książki ,,Chrzest” bp Wacław Świerzawski s. 23-24

15 marca 2021

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz