17 marca 2021

Chrzest pakiet na życie i na wieczność

Dnia 13 marca 2021 r. w Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście odbyła się sesja online pt.: Chrzest święty – pakiet na życie i wieczność, którą poprowadziła s. Alicja Rutkowska CHR.

 

Sesja składała się z trzech części.

Pierwsza ukazywała chrzest święty jako dar:

,,Wiara to jest coś, co pozwala przyjąć dar. Na chrzcie otrzymujemy w darze wiarę, nadzieję i miłość.” ,,Chrzest ma taką rangę wydarzenia, jak stworzenie świata…” – mówiła siostra Alicja.

Druga część sesji ukazywała istotę Kościoła jako rzeczywistości Bożej, nie z tego świata.

,,Nie można mieć Boga za Ojca, jeśli się nie ma Kościoła za matkę.”

,,Źródło Kościoła jest w Trójcy Świętej”

Trzecia część poświęcona była misji wynikającej z przynależności do Chrystusa i Kościoła: misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej: ,,Chrześcijanin ma być prorokiem wobec świata. Świat domaga się uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest. Wszystko, co robimy, wskazuje na nasz sposób życia z Bogiem: sposób spędzania czasu, radość, nadzieja…”

Sesję zakończyła refleksja o przyjaźni z Bogiem, która czyni z chrześcijanina drugiego Chrystusa i pozwala by przez człowieka był rozpoznany On sam… 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz