Przybądź Duchu Święty, napełnij mnie światłem poznania Ciebie. Napełnij mnie czułością, abym umiłował Ciebie takiego, jakim dajesz się poznać. Pozwól mi odpocząć w Tobie, jedyne Ukojenie mojej znękanej duszy. Oczyszczaj moje serce i zmysły, abym nie chodził w ciemności pozorów świata, lecz w jedynej prawdzie, którą mi dajesz przez Twoje Słowo i Twoją nieustanną Obecność. Veni, Sancte Spiritus! 

Modlitwa

Pielęgnacja Daru Mądrości

Aby pielęgnować dar mądrości, trzeba mieć czystą duszę, serce, zmysły.  

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

,,Lecz co ja właściwie miłuję, kiedy miłuję Ciebie? (…) Kocham pewnego rodzaju światło, głos, woń i pokarm, uścisk we wnętrzu mojej ludzkiej istoty, gdzie rozbłyska dla mej duszy światło, którego nie ogarnia przestrzeń, gdzie dźwięczy głos, którego czas z sobą nie unosi, gdzie bije woń, której wiatr nie rozwiewa, gdzie doświadcza się smaku, którego nie psuje sytość. To właśnie kocham, gdy kocham mojego Boga!” (Wyznania, Księga X, rozdział VI) 

DAR MĄDROŚCI

- Dar intelektualny, pomaga kontemplować Boga i boskie przymioty 

- Doskonali cnotę miłości  

- Zamieszkuje równocześnie intelekt i wolę, gdyż wypełnia duszę światłem i miłością.  

- Podobnie jak miłość skupia w sobie wszystkie cnoty, tak mądrość skupia w sobie wszystkie dary Ducha Świętego.  

- Mądrość doskonaląc cnotę miłości, pozwala na poznawanie oraz cenienie Boga i boskich rzeczy w ich najwyższych zasadach. Oraz rozsmakowanie się nimi.  

- Przekazuje człowiekowi światło, które pozwala mu poznać Boga na tyle, na ile jest to możliwe.  

- Przekazuje miłość, dzięki której człowiek kocha i rozumie Boga w najczulszy sposób.  

- Przekazuje wewnętrzną zmianę, przez którą cały człowiek zostaje przemieniony w Bogu.  

- Ten dar jest celem wszystkich pozostałych; sprawia, że jesteśmy doskonale szczęśliwi na tym świecie, bo łączy nas wewnętrznie z Bogiem i pozwala Go poznać w niewyrażalny sposób.  

- Dusza otrzymująca to światło podobna jest do ślepca, który odzyskuje wzrok w dojrzałym wieku. (Co ten człowiek myślał o świecie zanim przejrzał? … )   

- Dusza posiadająca światło wiary wierzy i wie, że Bóg jest nieskończenie słodki, ale nie odczuwa ani nie kosztuje tej słodyczy. Gdy jednak otrzyma dar mądrości, nie tylko poznaje, że to, w co wierzy jest prawdą, lecz może tego posmakować, a jej serce czuje się wypełnione i nasycone.  

- Mądrość przekazuje duszy taką miłość, dzięki której rozumie i kocha Boga w najczulszy sposób. Taki rodzaj miłości nazywa się żarliwością.  

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz