Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

Dzień skupienia przed bierzmowaniem

Zapraszamy grupy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Tematyka spotkania dotyczy podstawowej prawdy chrześcijańskiej o tym, że Pan Bóg stworzył nas z miłości i pragnie nieustannie pozostawać z nami w bliskiej relacji – relacji dialogu, przyjaźni, obdarowywania dobrem.

 

Podczas dnia skupienia jest czas na pogadankę, film, warsztatową pracę w grupach. Nie brakuje też miłych chwil spędzonych przy ciastku, herbatce i obiedzie oraz na zabawach animacyjnych.

KONTAKT