Przejdź do strony tematycznej

Dzień skupienia 9 lutego 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stałe części programu to: Msza Święta; Liturgia Godzin; konferencje; modlitwa w ciszy.

 

Adresatami są osoby dorosłe (ochrzczone), które pragną od podstaw poznać i pogłębić wiarę.

 

Tematyka proponowanych konferencji dotyczy podstaw wiary katolickiej, jest oparta na obrzędach chrztu dorosłych (OCWD) i poszerzona w taki sposób, by mogła stanowić dogłębną katechezę dla osób ochrzczonych. Według tradycji Kościoła, aby człowiek dorosły nieochrzczony stał się w pełni chrześcijaninem, powinien przejść kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego: 

 

I - prekatechumenat

 

II – katechumenat

 

III – okres oczyszczenia i oświecenia

 

IV – okres mistagogii

 

Na każdym etapie dokonuje się stopniowe odkrywanie tajemnic Jezusa Chrystusa aż do zjednoczenia z Nim w sakramentach świętych. 

W przypadku osób, które zostały ochrzczone w dzieciństwie często brak tego fascynującego  doświadczenia, co owocuje zobojętnieniem, zniechęceniem lub zagubieniem w sprawach wiary.  

Nasza propozycja skierowana jest do osób, które pragną lepiej poznać swoją tożsamość chrzcielną, zachwycić się nią oraz głębiej zrozumieć obrzędy, w których uczestniczą. 

Tematyka dni skupienia 2019 nawiązuje do okresu katechumenatu oraz okresu oczyszczenia i oświecenia.

 

  • 09.02.2019,,Ochrzczony” czyli ,,wybrany” przez Boga. 

 

  • 09.03.2019 Wspólnota Kościoła w realiach życia. 

 

  • 13.04.2019 Chrystus moja Woda Żywa. Sakrament pokuty i pojednania.

 

  • 11.05.2019 Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia.

 

Serdecznie zapraszamy.

29 grudnia 2018

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz