03 marca 2021

ikebana na II NIedzielę Wielkiego Postu

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 Próba Abrahama 

Rz 8, 31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Mk 9, 2-10 Przemienienie na górze Tabor 

 

 „Tam przemienił się wobec nich” – relacjonuje św. Marek – „Jego odzienie stało się lśniąco białe”. W Ewangelii św. Łukasza mamy wzmiankę, że Jezus wyszedł, aby się modlić. Przemienienie jest wydarzeniem modlitwy. Widzialne staje się to, co dokonuje się w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnętrzne przenikanie Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem (Benedykt XVI). W zjednoczeniu z Ojcem Jezus jest światłem ze światłości i jest to  dostrzegalne zmysłami. Odwołuje nas to także do postaci Mojżesza „gdy zstępował z góry Synaj (…) nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała, na skutek rozmowy z Panem” (Wj 34, 29).  Podczas rozmowy światło Boże wysyła ku niemu promienie, a konsekwencji on sam okryty jest blaskiem i promieniuje. Są to jednak promienie pochodzące z zewnątrz. Jezus natomiast Jezus promieniuje od wewnątrz – nie tylko otrzymuje światło, ale On sam jest światłem ze światłości. Lśniąca, biała szata jest zapowiedzą także naszej przyszłości. W Apokalipsie białe szaty symbolizują istotę niebiańską – aniołów i wybranych. Szaty wybranych są białe, gdyż obmyli je we krwi Baranka (Ap 7, 14), to znaczy, że przez chrzest są złączeni z Męką Jezusa, a Jego Męka jest oczyszczeniem, które zwraca pierwotną szatę, utraconą przez grzech. Przez chrzest zostaliśmy przyodziani w światło i sami staliśmy się światłem. 

Ewangelia o Przemienieniu na górze Tabor w czytana w Wielkim Poście ma pokazać nam do czego dążymy, niejako przedstawić cel podróży. Przez pokutę i nawrócenie Chrystus ma nas nieustannie przemieniać, oczyszczać z brudu grzechu, by nasza biała szata chrzcielna była czysta i jaśniała na czas przyjścia Chrystusa Pana w swej chwale. 

Kompozycja na ten tydzień ukazuje scenę Przemienienia. Piaszczysty materiał odwołuje do góry Tabor. Na czarnym tle widzimy promieniste, złote słońce, które symbolizuje Boga Ojca, który wypowiada słowa „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. W szklanym naczyniu znajduje się biała róża – Jezus Chrystus oraz białe kwiaty zatrwianu odwołujące do świętego obłoku szekina, który (znany z wędrówki przez pustynię) jest znakiem Bożej obecności i Ducha Świętego. Zawsze zielone gałązki cisu są zapowiedzią zmartwychwstania.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz