19 kwietnia 2021

katecheza przygotowująca 
do sakramentu bierzmowania

 

Dnia 15 kwietnia odbyło się w Zawichoście w kościele pw. św. Jana Chrzciciela spotkanie z grupą młodzieży wraz z rodzicami w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Spotkanie miało na celu ukazanie związku sakramentu bierzmowania z wcześniej przyjętym sakramentem - sakramentem chrztu. 
Pierwszy krok, jaki wykonała młodzież podczas katechezy, to uświadomienie sobie, że wszystkie sakramenty są darem Jezusa Chrystusa - Syna Bożego, który umarł i  zmartwychwstał; który żyje i działa w Kościele. Aby rozpoznać Chrystusa Zmartwychwstałego i żyjącego, trzeba rozumieć znaki, które On pozostawił Kościołowi. 
Druga część katechezy była próbą rekonstrukcji wydarzeń, które miały miejsce podczas chrztu świętego każdego z uczestników. Każdy gest wykonany podczas obrzędu chrztu wiąże się z konkretnym darem i konkretną łaską, której Pan Bóg udziela każdemu ochrzczonemu. Uczestnicy katechezy starali się bardziej wgłębić w sens i znaczenie otrzymanych już darów, aby sercem i umysłem przygotować się do godnego przyjęcia Ducha Świętego i kolejnych darów, jakimi chce ubogacić tych, z których już podczas chrztu uczynił swoją świątynię.   
 
s. Jolanta

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz