KLASZTOR

Pochodzi z XIII wieku i jest – tak samo, jak przylegający do niego kościół - pozostałością po kompleksie klasztornym ufundowanym przez bł. Salomeę (czas powstania: 1245 – 1257).
Na przestrzeni wieków był wielokrotnie niszczony i odbudowywany.
Po kapitalnym remoncie (1995 – 1999) zamieszkały w nim w roku 2004 siostry jadwiżanki wawelskie.
Na uwagę zasługują grube mury klasztorne oraz dobrze zachowany w oryginale XIII wieczny
kapitularz.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz