Kościół pw. świętego Jana Chrzciciela

XIII-wieczny kościół rektoralny świętego Jana Chrzciciela – wybudowany został w latach 1245-1257 ;
ufundowany, wraz ze złączonym z nim klasztorem sióstr klarysek, przez księcia krakowsko -
sandomierskiego Bolesława oraz bł. Salomeę, pierwszą polską klaryskę, która dziś patronuje miastu
Zawichost.
Już w 1259 roku klaryski wobec niebezpieczeństwa napadów tatarskich przeniosły się do Skały pod
Krakowem (a potem do Krakowa), kościół zaś i klasztor przejęli w roku 1262 franciszkanie, którzy
opuścili Zawichost w 1864 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie.
Świątynia ulegała na przestrzeni wieków częściowym zniszczeniom, ostatni raz podczas drugiej wojny
światowej.
Kościół jest „orientowany” (czyli jego prezbiterium zwrócone jest na wschód), ma jedną nawę
osłoniętą stropem modrzewiowym i dwie barokowe kaplice boczne.
W prezbiterium zachowało się oryginalne sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIII wieku.
Wystrój świątyni – nastawa ołtarzowa wraz z tabernakulum, ołtarz soborowy, witraże i ławki – został
w całości zaprojektowany i wykonany dla uczczenia jubileuszowego Roku Świętego 2000, co znalazło
upamiętnienie na belce ołtarzowej z napisem pod krzyżem: „Bóg jest Miłością A.D. 2000”.
Poświęcenia ołtarza i nowego wyposażenia świątyni dokonał Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski
podczas uroczystości odpustowej świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca 1999 roku.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz