Przejdź do strony tematycznej

Litania do bł. Michała Giedroycia
(patrona zakrystianów)

Kyrie, eleison; Christe, eleison; Kyrie, eleison

Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,

Święta Maryjo, – módl  się za nami.

Święty Józefie,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Janie,

Święty Augustynie,

Błogosławiony Michale, Patronie Litwy i darze dla Polski,

Przemilczany święty,

Cichy orędowniku,

Troskliwy opiekunie domu Bożego,

Pokorny sługo ołtarza,

Stróżu Hostii Przenajświętszej,

Bezwiedny apostole krzyża,

Milczący heroldzie Zmartwychwstałego,

Wyznawco miłości ukrzyżowanej,

Wierny Synu Maryi Bolesnej,

Pielgrzymie na wskazanej przez Nią drodze,

Naśladowco mądrej cierpliwości,

Proroku widzący świętość w codzienności,

Zakonniku objawiający cuda w zwyczajności,

Za wstawiennictwem Błogosławionego Michała:

 • stałości w wierze – naucz nas, Panie

 • gorliwości w służeniu Tobie,

 • synowskiej modlitwy,

 • wrażliwości na Twój głos,

 • pragnienia przebywania z Tobą,

 • radości z uczestnictwa w Twoim życiu,

 • gotowości do wyrzeczeń dla Twojej chwały,

 • składania ofiary z siebie,

 • ufności w zwycięstwo krzyża,

 • umiłowania Eucharystii,

 • dojrzałego uczestnictwa w Liturgii,

 • cichości i pokoju,

 • miłości w czynach,

 • mądrości krzyża,

 • dostrzegania sensu cierpienia,

 • wytrwałości w utrapieniach,

 • męstwa w poniżeniu,

 • pokory w wywyższeniu,

 • roztropności działania,

 • naśladowania cnót Maryi,

 • wypełniania rzeczy małych w wielki sposób,

 • zrozumienia życia według rad ewangelicznych,

 • troski o piękno Kościoła-Oblubienicy Twojej,

 • szacunku dla kapłaństwa,

 • macierzyńskiej miłości do Twojego Kościoła,

 • doprowadzenia braci do Ciebie,

 • rozeznawania Ciebie w świecie,

 • rozpoznawania Twojego oblicza w twarzy potrzebującego człowieka,

 • uporządkowanej miłości do wszystkich ludzi,

 • wybierania Ciebie ponad wszystko,

 • nadziei na Twoją łaskę,

 • odkrycia własnego powołania, – naucz nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

10 lutego 2021

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz