OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

Melodie dla tekstów 

Jutrzni i Nieszporów

Antyfona ton VIII

Ton II antyfona z wersetem psalmu

Okres wielkanocny, Narodzenie Pańskie, inne

Okres zwykły, Adwent, Wielki Post, t. własne i wspólne

Responsorium

Antyfona ton VI

Ton VI (Kantyki z NT z „Alleluja” (II Nieszpory niedzieli))

Ton IV - antyfona z wersetem psalmu

Antyfona ton IV

Ton VIII - antyfona z wersetem psalumu

Antyfona ton II

Przed oczy Twoje

Antyfony  i  Psalmy

Kiedy już słońce zachodzi   

ton schematyczny: 

Źródło jasności 

Stwórco świata wszechmogący     

Światło radosne chwały Twego Ojca  

Jasności Nieba  

Jutrzenka ziemi zwiastuje    

Wszechmogący Stwórco    

Jezu zmęczony wędrówką

11-11-11-5 sylab

8-8-8-8 sylab

Werset wprowadzający: "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu"   

Psalm wezwania z antyfoną   

Hymny:

Werset wprowadzający: "Panie otwórz wargi moje"      

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz