KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ

Z dokumentów kościoła

21 stycznia 2021


MISTERIUM EUCHARYSTII

Rozdział II

 

51. Aby obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec biblijny, tak by w ustalonym przeciągu lat odczytać wiernym ważniejsze części Pisma Świętego.

Rozdział IV

BREWIARZ

90. Ponieważ brewiarz, jako publiczna modlitwa Kościoła, jest źródłem pobożności i zasileniem modlitwy osobistej, najusilniej zachęca się w Panu kapłanów oraz innych uczestniczących w oficjum, aby przy jego odmawianiu myśli odpowiadały słowom. Dla lepszego osiągnięcia tego celu niech się starają o głębsze poznanie liturgii i Pisma Świętego, a zwłaszcza psalmów.

Przy dokonywaniu reformy należy ów czcigodny wiekowy skarbiec brewiarza rzymskiego tak dostosować, aby wszyscy, którym się go powierza, mogli z niego korzystać obficiej i łatwiej.


 

92.Co do czytań należy zachować następujące wytyczne:

  1. czytanie Pisma Świętego ułożyć w ten sposób, aby skarbiec słowa Bożego można było poznać łatwo w szerszym zakresie;

  2. lepiej dobrać lekcje z dzieł Ojców, Doktorów i Pisarzy kościelnych;

  3. opisy męczeństwa i żywoty Świętych uzgodnić z prawdą historyczną.


 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz