Uroczyste dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

10 maja 2019