"Ta postawa, którą w nas powoli kształtuje Duch Święty, jest postawą człowieka modlitwy.

A modlitwa w ustach takiego człowieka jest modlitwą Ducha Chrystusowego, który wie,

co ma mówić, bo zna imię Ojca. <<Bóg wysyła do serc naszych Ducha Syna swego,

który woła: Abba, Ojcze!>> (Ga 4, 6) i <<w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! (Rz 8, 15). Człowiek powolny tchnieniu Ducha jest narzędziem tej modlitwy, która jest wewnątrz Trójcy Przenajświętszej, między Ojcem i Synem w Duchu Świętym".

/ bp Wacław Świerzawski "Panie, naucz nas się modlić"/

10 maja 2019