27 marca 2021

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Drodzy bracia i siostry, przez czterdzieści dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu – tak Kościół modli się na początku dzisiejszej liturgii.

Mk 11, 1-10 Wjazd do Jerozolimy
Iz 50, 4-7 Pieśń Sługi Jahwe
Flp 2, 6-11 Kenoza Chrystusa
Mk 14, 1 – 15, 47 Męka Pańska

 


Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który bezpośrednio poprzedza Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu!". Podczas uroczystego wejścia śpiewa się hymn do Chrystusa Króla: Chwała i cześć, o Królu Chryste, który odkupiłeś nas. Tobie śpiewał chłopiąt chór, pod Twoje stopy szaty słał. Hosanna na wysokości! 

Kapłan przywdziewa szaty koloru czerwonego. To symbol Chrystusa, Pana i Króla, który triumfalnie wkracza do świętego miasta. Za kilka dni podejmie okrutną mękę, ale jednak nigdy nie pozbawi się majestatu królewskiego oraz prawa do panowania. 

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem Męki Pańskiej. U progu Wielkiego Tygodnia dane nam jest usłyszeć całość zbawczych wydarzeń, abyśmy przez kolejne dni mogli je przeżyć godzina po godzinie, jakby iść za Jezusem, towarzysząc Mu w męce. Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Gałązek palmowych używano do okazywania radości od najdawniejszych czasów. Świadczy o tym Księga Kapłańska: „Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni”(Kpł 23, 40). W czasie świąt Izraelici wchodzili w uroczystej procesji na dziedziniec świątyni potrząsając palmami i śpiewając Psalm 118: O Panie wybaw!, po hebrajsku hoszia-na, co przekształciło się w zawołanie hosanna. Palma jest symbolem duchowego zwycięstwa, triumfu męczenników w Apokalipsie: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum… Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy” (Ap 7, 9). Palma symbolizuje także piękno duchowe odnoszące się m.in. do Maryi na podstawie Pieśni nad pieśniami: „Postać twoja wysmukła jak palma” (Pnp 7, 7), zaś Psalm 92, 13: „Sprawiedliwy zakwitnie jak plama”
odwołuje się do Chrystusa. 

W aranżacji przy ołtarzu widzimy krzyż zasłonięty czerwonym materiałem. Kolor ten odwołuje do szat kapłana oraz do królewskiej władzy Chrystusa. U dołu kompozycja symbolizuje drogę. To droga Chrystusa (biała róża) w kierunku krzyża, na Golgotę. Na materiale rozłożone są gałązki palmowe, które nawiązują do fragmentu z Ewangelii. Na brązowym tle widzimy jakby kamienie, które mogą przypominać ścieżkę, brukowaną drogę. Pnie się ona w górę i mieni złoto-srebrnym blaskiem, ukierunkowując wzrok na cel, czyli krzyż. Chrystus podąża Królewską Drogą Krzyża. Choć Jego postać jest przysłonięta, to z niego triumfuje, króluje. „W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu ochrona przed wrogami. W krzyżu wlanie słodyczy z wysoka. W krzyżu siła dla duszy, w krzyżu radość ducha. W krzyżu doskonałość świętości. Tylko w krzyżu zbawienie duszy i nadzieja życia wiecznego. Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a będziesz szedł do życia wiecznego” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

s. Karolina

 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz