ROK A


Pierwsze czytanie: Iz 50, 4‑7

      Drugie czytanie: Flp 2, 6‑11

      Ewangelia: Mt 26, 14 – 27, 66


NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

homilia bpa Wacława Świerzawskiego

01 kwietnia 2023

Pierwszym krokiem do Paschy była Środa Popielcowa. Przypomnieliśmy sobie, że „prochem jesteśmy i w proch się obrócimy” (por. Rdz 3, 19) jako ludzie, ale przyjmując dar idący z krzyża, doświadczając ukrzyżowanej miłości dzięki przyjęciu chrztu, Ewangelii Słowa i Chleba Eucharystii, stajemy się nieśmiertelni i wieczni.

Żyjemy życiem Boga.

Wielki Tydzień, drugi krok ku tej wielkiej tajemnicy, rozpoczynamy przypomnieniem wydarzenia z palmami. To właśnie z tych palm mówiących o zwycięstwie, o życiu Boga i przebóstwieniu człowieka, zrobiony jest popiół Środy Popielcowej.

Kiedy kapłan poświęca palmy, które trzymamy w ręku, uświadamiamy sobie, dzięki tej scenerii sprzed dwóch tysięcy lat, że jest z nami Chrystus. W tym tygodniu będziemy Mu towarzyszyć w sposób szczególny.

Przyłączymy się do Jego krzyżowej drogi, pójdziemy z Matką Jego, Maryją, na Golgotę, wsłuchamy się w Jego słowa „Pragnę” (J 19, 28) i „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Pójdziemy do Ogrojca i padniemy na twarz w proch ziemi, w proch nicości naszej i naszego grzechu, żeby potem przyłączyć się jeszcze do orszaku pogrzebowego. Będziemy śpiewać: „Płaczcie anieli, płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte”. „Zabrano [wam] Pana” (J 20, 2)... Kto z nas zatracił się i komu się poplątały w życiu drogi, ten wie, co znaczy utracić Boga z horyzontu.

Wielu z nas przyjdzie do kościoła, żeby zatrzymać bieg swojego życia przy Grobie Pańskim. Zobaczymy tam Hostię, obecnego Pana. I w oczekiwaniu na rezurekcję będziemy robić nasze wewnętrzne konfrontacje. Wreszcie wielu z nas podejmie decyzję, że zmieni swoje życie.

Nawet ci, którym się już wydaje, że są na dobrej drodze, zapragną lepszej, bliższej Chrystusa. Pomyślą o jedynej pasji, jaką w życiu każdy chrześcijanin mieć musi: szukać Żywego Boga.

Dzisiaj homilii nie ma, ale za to czyta Kościół szczegółowo Mękę Pańską, opisującą to, co wycierpiał „dla nas i dla naszego zbawienia” Jezus Chrystus, abyśmy byli godnym Ciałem tej Głowy, którą jest On, Bóg i Człowiek, zjednoczeni z Nim w jedną Całość.

Una mystica persona, jedna mistyczna Osoba.

Wejdźmy teraz w ten obrzęd – od palm poprzez opis Męki do Eucharystii.

(1984)

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz