Pierwsze czytanie:  Iz 61, 9-11
Ewangelia:  Łk 2, 41-51

NIEPOKALANEGO SERCA
 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

homilia bpa Wacława Świerzawskiego

21 czerwca 2022

Wczoraj wspominaliśmy Serce Jezusa, dziś – Niepokalane Serce Maryi. Te dwa symboliczne skróty ukazujące serce mówią o wielkiej tajemnicy Boga. Wiadomo, nie zajmujemy się anatomią, tylko mają nam te skróty przypominać szybko i dogłębnie rzecz samą, tutaj: osobę samą. Osobę Chrystusa i osobę Matki Chrystusowej. Chrystusa: aby wejść w misterium Boga przez Chrystusa, który jest Bogiem-Człowiekiem, dotrzeć do wnętrza tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Matka Jezusowa ma nam w tym pomagać.

Proszę zauważyć związek, jaki istnieje pomiędzy misterium Boga, pośrednictwem Maryi       i Ewangelią dzisiaj odczytaną. Dwunastoletni Jezus w świątyni mówi swoim najbliższym: „«Nie wiedzieliście (kiedy Go odkryli w świątyni), że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział” (Łk 2, 4950). Jezus mówi, że ma własną relację, własną więź, własne odniesienie do Ojca, który jest, jak wiemy, jednym   z Trójcy. Którego „nikt nigdy nie widział” (J 1, 18), którego znamy tylko dzięki Niemu.              I wiemy, że ten opis Jego ucieczki z tłumu, aby być w świątyni, aby być z Ojcem – też symboliczny, ponieważ On zawsze jest z Ojcem – uświadamia nam różnicę pomiędzy byciem w tłumie a byciem w świątyni, gdzie mur i drzwi świątyni oddzielają nas od gwaru      i ułatwiają wejście w milczenie Boga. Jezus mówi o tym, a oni nie rozumieją.

I ta końcówka dzisiejszej Ewangelii: „A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia             w swoim sercu” (Łk 2, 51). Tę opowieść Jezusa o Jego „sprawach z Ojcem” (por. Łk 2, 49), tę opowieść Jezusa o tej największej tajemnicy, do której wszyscy powoli dojrzewamy, która w pełni objawi się po przejściu progu śmierci, a już zaczyna się nam odsłaniać tu na ziemi w miarę naszego przygotowania, naszej duchowej wewnętrznej dojrzałości – Ona już zaczęła rozumieć, bo wiernie zachowywała wszystkie te wspomnienia i słowa w swym sercu. Ale „oni” nie rozumieli tego, co jest treścią życia jej Syna, równocześnie Syna Bożego.

Dobrze, że dzisiaj w ten wieczór, kiedy trwa nadal katecheza Papieża – który nam mówi       o sprawach Boskich i ludzkich, który dziś zaczął tłumaczyć dwa przykazania miłości, domagające się od uczniów Chrystusa miłowania całym sercem – dobrze, że to wiąże się     z tym skrótem, symbolem: Niepokalanego Serca oddanego Bogu, stąd pełnego mądrości, które dla nas jest też źródłem natchnienia i naszej ludzkiej mądrości przenikniętej mądrością Boga.

(1991)

 

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz