Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

 

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

LITURGIA GODZIN:
•    nauka modlitwy Liturgią Godzin w grupie – od podstaw
•    możliwość wspólnej modlitwy Liturgią Godzin wraz z siostrami w "domu modlitwy wspólnoty"


SAKRAMENTY - KONFERENCJE TEMATYCZNE:

a) CHRZEST
•    Chrzest święty – znaczenie obrzędów
•    Kerygmat dla młodzieży / dorosłych


b) BIERZMOWANIE
c) EUCHARYSTIA
d) SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

POGŁĘBIENIE WIARY - KONFERENCJE TEMATYCZNE:
(wszystkie konferencje tematyczne zawierają nawiązania do Biblii i liturgii)


ROK LITURGICZNY:
– KONFERENCJE Homilie ks. Bp W. Świerzawskiego

 

PROPOZYCJE DLA GRUP