BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

R  E  K  O  L  E  K  C  J  E  -  Dla rodziców w żałobie po stracie dziecka

REKOLEKCJE DLA RODZICÓW W ŻAŁOBIE PO STRACIE DZIECKA
we współpracy z Fundacją "Powrót"
 

Termin:  30 kwietnia - 3 maja 2019
Prowadzący: ks. Janusz Kościelniak, Alicja Furmanik
Zgłoszenia: tel. 667 837 106