Przejdź do strony tematycznej

"Prezent" dla chrześniaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Chrzestny to ktoś, kto jest świadkiem naszego nowego narodzenia. To ktoś, z kim przez ten fakt powinna się zrodzić niepowtarzalna więź. Jednak warunkiem zaistnienia takiej więzi jest świadomość wagi wydarzenia, w którym uczestniczymy…”

 

Trzy kolejne wieczory minionego tygodnia były okazją do pogłębienia własnej świadomości chrzcielnej. 

W ramach zaproponowanych spotkań s. Jolanta Siemion wyjaśniała symbolikę obrzędu Chrztu Świętego oraz podstawy wiary chrześcijańskiej.

 

Kurs skierowany do rodziców, rodziców chrzestnych, jak również wszystkich zainteresowanych tematem był niewątpliwie dużą pomocą w przygotowaniu  do  przyjęcia tego PIERWSZEGO sakramentu, czy też wypełniania obowiązków rodzica chrzestnego.

 

Przede wszystkim  jednak dla wszystkich ochrzczonych był to czas przypomnienia i rozpalenia na nowo świadomości OBDAROWANIA Bożą łaską i życiem wiecznym.

 

20 grudnia 2017

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz