OŚRODEK FORMACJI LITURGICZNEJ

BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

z towarzyszeniem i konferencjami odsłuchiwanymi z nagrań.W cyklu „cztery Ewangelie jako cztery etapy  dojrzewania chrześcijańskiego”. Rekolekcje ze św. Markiem,św. Mateuszem, św. Łukaszem i św. Janem
(we współpracy z CFD w Krakowie).
Terminy: do ustalenia                   

REKOLEKCJE INDYWIDUALNE - lectio divina

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz