s. Karolina Ostopinko CHR

z wykształcenia i pasji muzealnik, posługuje w Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście; w swojej pracy łączy umiłowanie do Biblii, liturgii oraz sztuk plastycznych 

Zapisy

do 22 lutego 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

potwierdzeniem rezerwacji (po otrzymaniu od nas maila z informacją o zapisaniu na listę uczestników) jest wpłata zaliczki w kwocie 50 zł na konto Ośrodka Formacji Liturgicznej w Zawichoście do 22 lutego 2024 roku; w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń zaliczka nie podlega zwrotowi

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej

Służebnic Chrystusa Obecnego

(z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko, Glina w ręku Garncarza)

Bank Pekao S.A. III O. w Krakowie

PL 74 1240 2294 1111 0010 2661 1515

 

Warunkiem odbycia się rekolekcji jest zebranie grupy co najmniej 5 osobowej

(w razie niezebrania się grupy nastąpi zwrot zaliczki na konto)

Koszt

350 zł - cena obejmuje nocleg z pełnym wyżywieniem

(brak środków finansowych nie jest przeszkodą do udziału w rekolekcjach)

Miejsce

01-03 marca 2024 roku

Zapisy

do 30 listopada 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

potwierdzeniem rezerwacji (po otrzymaniu od nas maila z informacją o zapisaniu na listę uczestników) jest wpłata zaliczki w kwocie 50 zł na konto Ośrodka Formacji Liturgicznej w Zawichoście do 30 listopada 2023 roku; w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń zaliczka nie podlega zwrotowi

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej

Służebnic Chrystusa Obecnego

(z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko, Zasłuchana w Słowo Boże)

Bank Pekao S.A. III O. w Krakowie

PL 74 1240 2294 1111 0010 2661 1515

 

Warunkiem odbycia się rekolekcji jest zebranie grupy co najmniej 10 osobowej

(w razie niezebrania się grupy nastąpi zwrot zaliczki na konto)

ks. Tomasz Rąpała

Koszt

rekolekcjonista ARKI (Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej), współpracuje z Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie, uczestnik kursów egzegetyczno-archeologicznych w Jerozolimie i wyspie Patmos organizowanych przez rzeszowską szkołę biblijną DABAR

350 zł - cena obejmuje nocleg z pełnym wyżywieniem

(brak środków finansowych nie jest przeszkodą do udziału w rekolekcjach)

Miejsce

08 -10 grudnia 2023 roku

Zapraszamy na serię rekolekcji zaadresowanych do kobiet - Matki, Córki, Siostry, Oblubienice - czujcie się zaproszone. Bóg stwarzając nas, jako mężczyzn i kobiety włożył w każdą płeć cechy samego Siebie. Jeśli dobrze odczytamy jakie Jego cechy zostały złożone w kobiecie, będziemy potrafiły czytelnie pokazać, jaki jest Pan Bóg. Tematy poszczególnych weekendów będą od siebie niezależne - możesz przyjechać na 1, 2 lub wszystkie sesje.

Zasłuchana w Słowo Boże

Lectio Divina z Maryją

Maryja jest  przede wszystkim kobietą wiary. Jej wiara to głębokie zaufanie Słowu Boga, które usłyszała, medytowała, modliła się nim i kontemplowała. Droga Maryi to droga lectio divina. Temat sesji poprowadzi nas po splocie codziennych zdarzeń w życiu Maryi, która właśnie tam odczytywała Boży głos, który został przez Nią przyjęty, nie bez wzburzenia… Zanim Maryja odpowiedziała Panu Bogu „tak”, zapytała Go „jak?”. 

prowadzący: ks. Tomasz Rąpała

Glina w ręku Garncarza

 

Człowiek jest na glina w ręku garncarza - Boga - który może stworzyć coś pięknego, ale może to zniszczyć. Jesteśmy od Niego zależni, ale dokonujemy także własnych wyborów, które w konsekwencji "nadają nam kształt" i naszemu życiu. Pochylając się nad fragmentem Księgi Jeremiasza będziemy patrzeć na historię swojego życia i swojej wiary. Co mnie przybliża do Boga, a co oddala? Kiedy współpracuję z Jego łaską, a kiedy robię po swojemu? Jakim naczyniem jestem w rękach Boga?

prowadząca: s. Karolina Ostopinko CHR

ZGŁOSZENIE

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz