ZGŁOSZENIE

termin: 9 kwiecień

miejsce: platforma Zoom      (kliknij tutaj)

prowadzący:  s. Aleksandra Walawska CHR

 

plan: 

 

  •           14.00 - I konferencja - Czuwajcie ze Mną - wprowadzenie w Wielki Tydzień

  •           15.30 - II konferencja - wprowadzenie w modlitwę Słowem Bożym 

 

 

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na żywo podczas trwania sesji lub indywidualnie po jej zakończeniu.

 

 

KOSZT: Dobrowolna ofiara (brak środków finansowych nie jest przeszkodą do udziału  w sesji)

Czuwajcie ze Mną - wprowadzenie 

w Wielki Tydzień

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz